Политика за поверителност и Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – https://deserved.bg

    https://deserved.bg е интернет платформа, за осъществяване на електронна търговия на стоки – продажба, изкупуване, изработка и ремонт на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и внос, продажба на дамска, мъжка и детска бижутерия. Интернет платформата и нейното съдържание са собственост на: “ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК: 205767530, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“.

     Препоръчваме Ви, своевременно и внимателно да се запознаете със съдържанието на настоящите Общи условия и в случай, че не сте съгласни с тях, молим да преустановите използването на https://deserved.bg и предлаганите услуги.

    I.   ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

   Търговска дейност, посредством електронен магазин – https://deserved.bg, осъществява Дружеството:

   “ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК:205767530, със седалище, адрес на управление и адрес на упражняване на дейността: гр. Варна, бул. „Осми Приморски Полк“ № 55, както и адрес за предоставяне на услуги: гр. Варна, ул. “Фредерик Жолио Кюри“ 66А, тел.: 0882066353, ел. поща: office@deserved.bg, интернет платформа: https://deserved.bg.

   Съгласно Удостоверение за регистрация № 7049 на МИ,  “ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД е вписано в регистрите на Министерството на икономиката на лицата, извършващи дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие, както следва: изработка, преработка и ремонт на изделия от благородни метали; вътрешнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и от внос.

   II. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

  Настоящите Общи условия регламентират правилата, съгласно които “ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК:205767530 предоставя стоки и/или услуги на Потребителите, чрез интернет платформата – https://deserved.bg. Общите условия са публикувани на видно място в интернет платформата и са достъпни за всеки Потребител.

  Общите условия определят реда за сключване на договора за покупко-продажба от разстояние между Дружеството – доставчик и клиентите – Потребители, правата и задълженията им като страни по договора, както и правилата за използване на всички електронни услуги, предоставяни чрез електронния магазин.

   Със създаването на профил като регистриран Потребител в електронния магазин или с изпращането на поръчка като гост, клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия и политиките за поверителност, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

  Всеки един Потребител следва да се счита обвързан от правилата на настоящите Общи условия за цялото време на ползване на https://deserved.bg, от първоначалното зареждане на интернет страницата до нейното напускане, както и при заявено съгласие за доставка.

  С цел възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за приемане на Общите условия, в лог-файлове на сървър ICN се обработват данни за IP адрес и друга предоставена от Потребителя информация.

   Клиентите сключват договор за покупко-продажба на бижутата и/или извършване на услуга, предлагани в електронния магазин чрез интерфейса на Дружеството, достъпен на страницата му в интернет – https://deserved.bg.

    По силата на сключения договор за покупко-продажба, Дружеството прехвърля на клиентите собствеността на поръчаните изделия и се задължава да им ги достави със сертификат за качество и автентичност срещу определената цена, и съгласно условията и сроковете в електронния магазин и настоящите общи условия.

   Клиентите и Дружеството приемат, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път чрез електронни изявления.

 Дружеството изпълнява точно задълженията си и гарантира правата на клиентите, предвидени в закона и добрите търговски практики.

  Настоящите Общи условия се прилагат и в случаите, когато Потребителя е заявил артикул и/или услуга от https://deserved.bg, посредством: телефон, на търговски адрес, имейл адрес или чрез други средства за дистанционен контакт с Дружеството.

  Предлаганите стоки и услуги чрез https://deserved.bg се предоставят на пълнолетни физически лица или юридически лица.

  https://deserved.bg е възможно да съдържа линкове и препратки към други интернет страници и платформи на други търговци, в които случаи следва да имате предвид, че настоящите Общи условия не се прилагат за тези интернет страници и платформи, и при условие, че ги последвате, Вие следва да се запознаете и с техните персонални общи условия.

       III. СТОКИ /АРТИКУЛИ/ И УСЛУГИ

  Предмет на продажба чрез https://deserved.bg са артикули – дамска, мъжка и детска бижутерия, както и предоставяне на услугите: изработка на бижута, ремонт, оразмеряване, поддръжка, почистване, поставяне на камъни  и изкупуване.

  Основните характеристики на всеки един артикул са посочени в текст към неговата визуализация, в директория „Бижута“ на https://deserved.bg. Артикулите са описани по вид, материал, карат, цвят, качество и други, и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

  Потребителят отправя заявка за закупуване, посредством кликване върху бутона „купи“, активен върху визуализацията на всеки артикул. Заявяването за закупуване на артикул се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя, относно вида, качеството и количеството на избраната стока.

  Информираме Ви, че са възможни разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация. Дружеството не носи отговорност за възможни разлики в нюансите на цветовете на закупените артикули, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Възможни са незначителни  отклонения дължащи се на естествената природа на материалите, както и леки разлики в различните партиди.

  Предвид спецификата на предлаганите от Дружеството услуги / изработка на бижута, ремонт, оразмеряване, поддръжка, почистване, поставяне на камъни  и изкупуване/, те се заявяват от клиента чрез опциите за контакт с Дружеството: телефон, съобщение, имейл. При условие, че е във възможностите на Дружеството да изпълни заявената услуга, негов представител осъществява обратна връзка с Потребителя заявил услугата. Уточняват се специфичните желания на Потребителя и услугата се предоставя предимно на място в търговския обект на Дружеството.

       Указания за правилна експлоатация:

   Предвид на естествения материал, от който са изработени, изделията изискват да се предпазват от непосредствен контакт с препарати, козметика, масла,  басейни,минерална вода, плаж и други подобни. Изделията следва да се пазят от удари, механични въздействия, силен натиск, резки и силни дърпания. 

   Изделията не се стерилизират, не се търкат с абразиви.

   При детските изделия се изисква непрекъснат родителски контрол, с цел максимална безопасност. Препоръчително е нощем изделието да се сваля от детето, с цел предотвратяване на инцидент.

  Не оставяйте детето никога само, когато носи изделие, не позволявайте детето да дърпа, играе и/или гризе изделието. Не дърпайте детските артикули с цел тестване на здравината им.

  !!! Не винаги готовите изделия подлежат на ремонт и при следи от умишлено нарушаване на целостта им и/или повреждане, Дружеството има право да откаже да уважи предявени рекламации, заявления за връщане, отказ и други претенции на Потребителя.

                IV.   ЦЕНИ

   Информираме Ви, че всички обявени цени на предлаганите изделия в https://deserved.bg са в лева и представляват крайната цена на стоките, с включени всички данъци и такси, в това число и ДДС.

  Информираме Ви, че обявените цени на артикули, НЕ включват цена за доставка и таксата за наложен платеж или банков превод, които ще Ви бъдат изчислени от куриерската фирма или при заплащането по банков път от избраната от Вас банка.

  В зависимост от избрания от Потребителя начин на плащане при заявяване на поръчка, продажната цена на стоката се заплаща:

 • по банкова сметка на “ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК:205767530, преди изпращане на стоката;
 • на куриерска компания, посредством „наложен платеж“, при извършване на доставката и приемане на стоката.
 • чрез виртуално терминално устройство ПОС към „Първа инвестиционна банка“ АД инсталирано на https://deserved.bg.

       “ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК:205767530, си запазва правото да променя цените без да е необходимо предварително да уведомява своите потребители /с изключение на случаите на вече сключени договори за продажба/.

 Цените на предлаганите от дружеството услуги зависят от спецификата на конкретната услуга, сложност на изработката или ремонта, качество и вид на материала и други, поради което се уточняват при сключването на индивидуалния договор за услуга.

V. ПОРЪЧКА, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ. ДОСТАВКА

   При направена поръчка на изделие и/или услуга чрез електронния магазин като гост или като регистриран потребител Потребителят заявява желанието си да сключи договор от разстояние с Дружеството.

   Информираме Ви, че Вашата поръчка в https://deserved.bg се счита за приета за изпълнение, при попълване на всички задължителни полета на заявката и активиране на бутона „Поръчай“. В тази връзка, следва да имате предвид, че извършеното финализиране на поръчката и активиране на бутона „Поръчай“ води до задължение за плащане от страна на Потребителя.

 Дружеството обработва извършена поръчка в рамките на 1 работен ден, а за поръчки направени след 17:00 часа, в срок до 2 дни. При условие, че поръчката е коректно заявена и е във възможностите на Дружеството да я изпълни точно, се уведомява Потребителя за потвърждаване на поръчката, на посочената от него информация за контакт, чрез съобщение, имейл или по телефон.

  Заявените поръчки по време на почивни дни и/или по време на официални празници се обработват в първия работен ден.

  Договора за покупко – продажба се счита за сключен при потвърждаването на поръчката от страна на Дружеството на посочената от Потребителя информация за контакт.

  Дружеството може да откаже да потвърди поръчката поради изчерпани наличности и/или в случай, че не получи плащане от клиента /извън случаите на плащане чрез „наложен платеж“/.

  “ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК:205767530 се ангажира да изпрати стоката предмет на продажба, на посочен от Потребителя адрес, посредством компания за куриерски услуги, в срок до 7/седем/ работни дни, считано от:

 • датата на потвърждаване на поръчката в https://deserved.bg  с опция „наложен платеж“;
 • датата на потвърждаване на поръчката в https://deserved.bg и постъпване на продажната цена на стоката по банкова сметка на Дружеството;
 • датата на потвърждаване на поръчката в https://deserved.bg и постъпване на продажната цена по банкова сметка на Дружеството чрез виртуално терминално устройство ПОС към „Първа инвестиционна банка“ АД

  В случаите, когато изпращането на стоките не може да бъде извършено в срок до 7/седем/ работни дни, Дружеството информира своевременно Потребителя за обстоятелствата и за възможно най – ранната датата на изпращане.

  Стоките се доставят от куриерската компания, с включени допълнителни услуги: „Наложен платеж“;  „Разрешение пратката да се прегледа от Получателя и той да плати наложения платеж, само ако приеме стоката”; “Обявена стойност“ на пратката със стикер „Чупливо“, с включена застраховка.

    Предвид на спецификата и характера на стоките е задължително, при получаване на пратката да се възползвате от услугата за предварителен преглед и да извършите проверка на състоянието, и целостта на опаковката на пратката, както и на състоянието, и съответствието на поръчаното изделие.

   При условие, че бъдат констатирани несъответствия, липси или дефекти, Потребителят следва незабавно в момента на получаване да информира Дружеството и да поиска от служителя на куриерската компания да състави констативен протокол за обстоятелствата, с цел изясняване на проблема, и активиране на включените допълнителни услуги, гаранции и застраховка.

!!!   Следва да бъдете информирани, че ако не се възползвате от услугата „Преглед на пратката“ в присъствието на куриерския служител и в последствие констатирате несъответствия, липси, и/или повреди, застраховката на стоката не може да бъде активирана, и съществува възможност претенцията Ви за дефект, счупване, подмяна и други да не бъде удовлетворена, и допълнителните разходи за куриерски услуги в тази връзка да са за Ваша сметка.

  При условие, че не се възползвате от услугата „Преглед на пратката“ в присъствието на куриерския служител, стоката ce cчита зa oдoбpeна и получена, и cъoтвeтcтвaща нa поръчката и договора за продажба.

  Информираме Ви, че Дружеството не носи отговорност, за настъпилите последици в резултат на посочен от Потребителя грешен и/или непълен адрес, и/или неприета без основание, и/или непотърсена своевременно пратка. В тези случаи, сторените допълнителни разходи, за реализиране на доставката са за сметка на Потребителя.

  Поради това с цел качествено изпълнение на договора и доставката, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни за контакт и доставка. Потребителят е длъжен, в случай на промяна в предоставените данни да уведоми незабавно Дружеството и да ги актуализира.

  В случай, че Потребител не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка в срока за изпълнение и/или не бъде осигурен достъп, и условия за предаване на стоката в този срок, Дружеството се освобождава от задължението си за доставка на заявената за покупка стока. В този случай, ако цената на стоката е платена авансово, Дружеството се задължава да върне платената сума на клиента, намалена с цената на доставката, в срок от 30/тридесет/ работни дни.

   Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по следващите доставки. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

   VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава избран от него артикул от https://deserved.bg, съобразно настоящите Общи условия и законовите изисквания.

Потребителят има право да се информира за състоянието на направената поръчка.

Потребителят има право на доставка на поръчаната стока на посочен от него адрес.

Потребителят има право на забележки и възражения при получаване на стоката.

Потребителят, може да откаже получаването на доставена стока.

Потребителят, има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка.

Потребителят има право на рекламация.

Потребителят е длъжен да посочи реален и коректен адрес, на който безпрепятствено да бъде извършена доставка.

Потребителят е длъжен да посочи коректна информация за контакт и обратна връзка.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката и при липса на забележки, и/или възражения да я приеме.

Потребителят е длъжен да уведоми своевременно Дружеството при констатирани несъответствия на стоката.

Потребителят е длъжен да заплати цената на стоката предмет на продажба.

Потребителят е длъжен да ползва интернет платформата по начин
съответстващ на Общите условия и законовите изисквания.

Потребителят на https://deserved.bg е длъжен при ползване на интернет платформата да не нарушава правата и законните интереси на останалите потребители и/или граждани, както и правилата на морала, етиката и добрите нрави.

   При упражняване на правата си за рекламация, връщане, подмяна на стоката или отказ от Договора, Потребителят е длъжен да предостави стоката на търговеца в добър търговски вид, в оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от търговеца – фактура, документ удостоверяващ плащане, сертификат за качество и други.

 Потребителят е длъжен да съгласува с търговеца адреса, на който да бъде върната стоката.

     VII.  ГАРАНЦИЯ. РЕКЛАМАЦИИ, ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ЗАМЯНА

   Гаранционни условия:

 Дружеството “ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК:205767530 предоставят на своите клиенти с всяка закупена стока гаранция и сертификат за качество.

   За всички продукти важат единствено оригиналните сертификати за качество, с които е получена стоката.

  При установяване на дефект в изделието в момента на получаването с опция ПРЕГЛЕД на стоката, Дружеството извършва безплатна подмяна с нов артикул или ремонт. Разходите за изпращане на гаранционната стока до Потребителя са за сметка на Дружеството.

 Молим да имате предвид, че поради естеството и характера на стоката ако е на лице фабричен дефект и/или несъответствие, те са установими още в момента на получаване на стоката с опция ПРЕГЛЕД.

Информираме Ви, че гаранцията отпада в случай на:

 • Опит за поправка от страна на Потребителя и/или друго лице, различно от Дружеството;
 • Третиране на изделията с агресивни, абразивни почистващи препарати за масова употреба.
 • Умишлено тестване здравината и/или целостта, и/или автентичността на метала, декорация, и/или на цялото изделие, както и подлагане на изделието на механични „домашни“ тестове и/или небрежна употреба.

Дружеството не носи отговорност при повреда на стоката следствие на форсмажорни обстоятелства.

     Рекламации:

   При предявяване на рекламация на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 112,  чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

   Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за клиента, като той не дължи разходи за изпращането при основателност на рекламацията.

 Потребителят има право да предяви рекламация при несъответствие на стоката с договора за продажба до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. 

  В този случай Потребителят има право да избира между извършване на ремонт на изделието или замяната му с ново, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Счита се, че даден начин на обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи за Дружеството, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни.

  При условие, че Потребителят не бъде удовлетворен от разрешаването на предявената рекламация, той може да избира дали да развали договора и да иска възстановяване на заплатената от него цена за изделието или да иска намаляване на цената.

   Дружеството е длъжно да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на клиента чрез извършване на ремонт на едно и също изделие, в рамките на двугодишния срок на гаранцията е налице следваща поява на несъответствие с договора за продажба.

    Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Дружеството се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или тя да се поправи в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

  Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Рекламация се предявява пред Дружеството устно или писмено на обявената информация за контакт. При предявяване на рекламация Потребителят представя стоката, посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:документ за плащане, фактура; сертификата за качество; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали търговецът е предоставил търговска гаранция.

  Отказ за получаване:

Потребителят има право да откаже получаването на заявената за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • цената, която Потребителя следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

  При отказ за получаване на стоката, извън посочените по – горе случаи, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай, Дружеството има право съобразно предвидения в закона ред да претендират от Потребителя обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

    Замяна

   Потребителят, има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка, като  заяви желанието си, писмено на адрес и/или имейл, в срок не по-късно от 14/четиринадесет/ дни от получаване на стоката.

   В този случай Потребителят следва да върне стоката, в 14-дневен срок от заявяване пред Дружеството на желанието за замаяна, във вида, в който е получена, в добър търговски вид. Върнатата стока, следва да бъде без следи от употреба, без драскотини, без следи от удари и със защитното си покритие. Стоката следва да бъде върната в оригиналната опаковка и етикети, ведно с всички съпровождащи я документи издадени от търговеца: документ за плащане и/или фактура, сертификат за качество и други. При некоректно върната стока, търговецът може да откаже замяна на стоката.

   В случай на замяна разходите за транспорт са за сметка на Потребителя.

          VIII.   ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

  Потребителят има право в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката или от датата на сключване на договор за услуга, да се откажете от Договора, без да посочва причини за това, без да дължи обезщетение или неустойка.

   Потребителят упражнява това свое право, като уведоми търговеца с недвусмислено заявление изпратено писмено по пощата и/или на имейл адрес на контактната информация на Дружеството. В заявлението си до Дружеството, Потребителя следва да се индивидуализира, да посочи данни за поръчката, както и да посочи коректна информация за контакт и при необходимост банкова сметка, на която желае да му бъде възстановена сумата. Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. След получаване на коректно направен отказ, Дружеството своевременно, без излишно забавяне на посочената от Потребителя информация за контакт потвърждава получаването на отказа.

  При отказ от Договора, Потребителят следва да върне стоката на адреса на управление на търговеца,  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14/четиринадесет/ дни, считано от деня, в който Потребителят е информирал търговеца за отказа си от договора.

   Потребителят следва да върне получената стоката във вида, в който е получена, без да бъде ползвана и/или повредена, в добър търговски вид. Върнатата стока, следва да бъде без следи от употреба, без драскотини, без следи от удари и със защитното си покритие. Стоката следва да бъде върната в оригиналната опаковка и етикети, ведно с всички съпровождащи я документи издадени от търговеца: документ за плащане и/или фактура, сертификат за качество и други. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

    При законосъобразно и своевременно упражнено правото на отказ от договора, Дружеството без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14/четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е информиран за отказа, възстановява на Потребителя всички получени плащания, /с изключение на допълнителните разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от търговеца/. Дружеството възстановява заплатените суми на Потребителя по посочена от последния банкова сметка и/или по друг подходящ начин, като възстановяването не е свързано с никакви разходи за Потребителя.

  Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, при договор за продажба от разстояние, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи възстановяването на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

  Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоката, причинена от изпробването, различно от необходимото, за да установи естеството и характеристиките на стоката. Потребителят има право да пробва закупената стока и да се увери, че отговаря на очакванията му, но корелативно на това Потребителят е длъжен да пази стоката в състоянието, в което я е получил.

   При върната стока в некоректно състояние, търговецът може да направи удръжки съразмерно намалената стойност на стоката,  нанесени повреди и щети.

     Търговецът си запазва правото да не възстанови заплатената от Потребителя сума в случай на нарушаване на едно или повече условия за връщане на стока.

   Потребителят няма право на отказ от договора при доставка на изделие, изработено по негова индивидуална поръчка и съобразно индивидуалните му изисквания.

“ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК:205767530, се ангажира да съдейства максимално на своите клиенти, за упражняване на техните правата, като потребители, както и да съдейства за своевременното и безпрепятствено удовлетворяването на техните претенции.

  Корелативно на това Дружеството очаква от своите клиенти коректно  и добросъвестно отношение и законосъобразно упражняване на правата им на потребители.

 В тази връзка Дружеството, информира своите Потребители за непоколебимото си намерение да защити правата си по съдебен ред, в това число и да претендира възстановяване на вредите и разходите настъпили в резултат от незаконосъобразно и недобросъвестно отношение от страна на Потребител, ведно с всички следващи се от това държавни такси и разноски за адвокатски възнаграждения.

    По смисъла на настоящите Общи условия:

 “Потребител” е всяко физическо лице, което е заредило интернет страницата https://deserved.bg, и/или което придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. 

“Търговец” е юридическо лице –“ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК:205767530, което продава или предлага за продажба стоки или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. 

“Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

“Стока, артикул или изделие”  е движима материална вещ предлагана на интернет страницата https://deserved.bg/magazin.

„Договор за продажба” е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях.

“Поръчка” е всяка индивидуална заявка за покупка на избрана стока при условията, на интернет страницата https://deserved.bg/magazin, относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

“Услуги” са всички действия, осъществявани от “ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК:205767530 при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки на Потребителите.

                                        “ИНВЕСТЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК:205767530

Shopping Cart